Maxwell Diski Deney Seti

Maxwell Diski Deney Seti

  • Dönme enerjisinin bulunması

  • Potansiyel enerjinin kinetik enerjiye ve dönme enerjisine dönüsmesi

  • Enerji korunumu Dönme eylemsizlik momentinin bulunması

  • Doğrusal Hız ve Açısal hız ÖlçümleriÖzellikler