Kuvvetli ve Zayıf Elektrolitlerin İletkenliği

Kuvvetli ve Zayıf Elektrolitlerin İletkenliği

Hazırlanan değişik konsantrasyonlardaki elektrolit çözeltilerden iletkenlik sensörü ile ile veri alınır. Veriler, Lab Quest 2 Veri Toplama Cihazı'nda analiz edilir.Özellikler