Periscope Classroom Kit

Periscope Classroom Kit

Periskop, gizlenmiş veya korunmuş bir yerden gözlem yapmak için veya bir engelin normal görüş hattını engellediği durumlarda en yaygın kullanılan optik bir cihazdır. En basit haliyle, iki yansıtıcı yüzey, bir borunun her iki ucunda birbirine paralel ve eksene 45 derecede tutulur. Bu eğlenceli ve ilgi çekici sınıf STEM etkinliğinde, öğrenciler yansıma yasasını araştırmak için kendi periskoplarını oluşturabilir ve test edebilirler. Kit, öğretmene aktivitenin her aşamasında ve sonuçta sınıf tartışmasında yardımcı olmak için montaj talimatları, arka plan bilgileri ve bilimsel açıklama içerir.Özellikler