Eş Potansiyel Deney Seti

Eş Potansiyel Deney Seti

Es potansiyel egrilerinin çizimi Elektrik Alan egrilerinin çizimi Iletken halkanın alana etkilerinin incelenmesi Iletken Halka içindeki potansiyel farkının analiziÖzellikler