Hava Masası Deney Seti (Bilgisayar Destekli)

Hava Masası Deney Seti (Bilgisayar Destekli)

YAPILABİLEN DENEYLER
 
 • İki boyutta Sabit hızlı düzgün doğrusal hareket
 • İki boyutta Sabit ivmeli düzgün doğrusal hareket
 • Eğik düzlemde hareket
 • Elastik ve elastik olmayan çarpışmalar
 • Momentumun Korunumu
 • Eğik Atış
 • Yatay Atış
 • Dönme Hareketi, Momentum, açısal ivme, dönme eylemsizliği kavramlarının incelenmesi
 • Atwood Machine: Newton’un ikinci hareket yasasının uygulaması
 • Hooke Yasası: Yay sabitinin belirlenmesi
 • Basit harmonik hareket


Özellikler